Sekcja Ojców Duchownych
Wyższych Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce

Dam Wam pasterzy według Mego serca.
Jer 3,15

O Sekcji

Ojców Duchownych

Zarząd (2019-2022)

W skład Zarządu wchodzą trzy osoby ‑ przewodniczący, zastępca i członek ‑ wybrane przez Walne Spotkanie Sekcji oraz sekretarz, wskazany przez przewodniczącego Sekcji i zaakceptowany przez Walne Spotkanie. Sekretarz pełni również funkcję skarbnika. Skład Zarządu powinien być reprezentatywny zarówno dla środowisk diecezjalnych, jak i zakonnych. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. (z naszego Statutu) Czytaj więcej

Statut

Sekcja Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Duchownych skupia pełniących aktualnie funkcję ojców duchownych wyższych seminariów duchownych diecezjalnych, wyższych seminariów zakonnych, klerykatów zakonnych, których wychowankowie studiują w wyższych seminariach międzyzakonnych lub diecezjalnych, natomiast główną formację przeżywają we własnej wspólnocie zakonnej. Czytaj więcej

Wydarzenia

Doroczne zjazdy oraz zaproszenia

Doroczne zjazdy

Programy zjazdów.

Czytaj więcej

Zaproszenia

Zaproszenia na inne wydarzenia, konferencje, sympozja, sesje formacyjne.

Zapraszamy na zjazd ojców: Łódź, 28-31.08.2019

Czytaj więcej

Pomoce

Dokumenty oraz publikacje

Dokumenty

Czytaj więcej

Publikacje

Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Czytaj więcej